Parcific StringsZahvaljujući velikoj strasti za muziciranjem u gudačkom kvartetu, rezultiralo je ubrzo osnivanjem multinacionalnog Pacifičkog kvarteta Beča, četvorice vrsnih mladih glazbenika koji I dalje oduševljavaju publiku širom svijeta svojim profinjenim i toplim zvukom.
Godine 2015. PQV je osvojio prvu nagradu, nagradu publike te posebnu nagradu za najbolju interpretaciju djela Josipa Haydna na 6. Međunarodnom natjecanju komorne glazbe Joseph Haydn u Beču. Kvartet je također nagrađen prestižnom August Pickhardtovom nagradom grada Basela 2016. godine te Novim zvukom austrijske glazbene nagrade (NASOM) za 2018./19.
Nastupi na poznatim festivalima kao što su na Festivalu Lucerna, Kalkalpenu ili Nikšićkom međunarodnom festivalu komorne glazbe te koncerti u glavnim koncertnim dvoranama širom svijeta, jednako sačinjavaju njihov zavidan raspored izvođenja gudačkih kvarteta. Godine 2015. PQV je osvojio prvu, a zatim i naredne dvije nagrade na Međunarodnom natjecanju komorne glazbe Joseph Haydn u Beču. Najznačajnije u koncertnoj sezoni 2016./17. bio je za njih zasigurno njihov vrlo zapažen gudački debi u Musikvereinu Beču, kao I debi u Wigmore Hallu kada su izdali CD i ostvarili niz radio produkcija austrijske marke Gramola i Swiss Radio SRF.
Paralelno s fokusom ovog perspektivnog mladog kvarteta za klasične skladatelje 1. i 2. Bečke škole, Pacifički kvartet Beč također je svojim aktivnostima potaknuo interkulturalne programe razmjene između Europe (Švicarska / Austrija) i Azije (Japan / Tajvan), što je rezultiralo nizom turneja u posljednjih nekoliko godina.