Adamas QuartetAdamas Quartett nastupit će u crkvi sv. Eufemije 06. 09. 2012.

ADAMAS kvartet osnovan je 2004. a u sadašnjem sastavu od 2011. nastavlja studij u klasi prof. Johannesa Meissla na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču. Kvartet se nadalje usavršavao na majstorskim tečajevima kod članova kvarteta Juilliard na Juilliard School of Music u New Yorku, a sa Hatto Beyerle i Miguel Da Silva na Académie de Musicale Villecroze, kod članova Bečkog Artis Quartetta, Petra Prause člana iz ECMA (European Chamber Music Association), te na međunarodnoj ljetnoj akademiji „Wien-Prag-Budapest". Time su mladi glazbenici stekli dodatne impulse za svoj budući glazbeni uspon.
Uslijedili su pozivi na nekoliko glazbenih festivala kao što su "Internationale Musikwochen Millstatt, Austrija, "Glazbeni festival u Zagorju ob Savi / Slovenija, Festival Tarvisio, Glazbeni festival Opicina /Trst, i Festival komorne glazbe u Udinama, Italija. Aktivnu ambiciju nastupanja u Europi, kvartet je realizirao projektima s Ottom Brusatti i Wolfgangom Puschnigom te nekoliko radio snimaka različitih skladatelja - Haydn, Ravel, i Wolf.
U studenom 2009. kvartet je dobitnik prestižne nagrade na natjecanju "Josef Windisch" i prve nagrade za najbolju interpretaciju Schuberta na međunarodnom" Schubert" natjecanju.
U travnju 2010. kvartet je održao svoj prvi koncert u Wiener Musikvereinu te dobio ponovni poziv za nastup u sezoni 2010/2011.
Pored toga kvartet je gostovao i u emisiji "Klassik-Treffpunkt", najveće austrijske radio stanice "O1", a u ljetu 2010. proglašen je pobjednikom "Polish Music Award" za izvedbu gudačkog kvarteta br. 2, skladatelja Krzysztofa Pendereckog i tako dobio priliku osobno raditi sa njime.

Članovi ADAMAS-kvarteta završili su i studij za solističko izvođenje kod prof. Benjamina Schmida (Claudia Schwarzl), prof. Heidi Litschauer (Jakob Gisler) na Sveučilištu za glazbu Mozarteum u Salzburgu, kod prof. Thomas Fheodoroff (Maria Wahlmüller) i kod prof. Siegfried Führlinger (Anna Dekan) na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču. Svi predaju i na glazbenim školama te prenose svoje stečeno umijeće mlađem naraštaju.