GSO 3

 Golden Strings Orchestra tamburaški je orkestar koji je započeo djelovati u studenom 2017. godine. Ansambl trenutno broji 17 članova, vrhunskih instrumentalista na tamburi. Program rada ansambla temelji se na klasičnoj tamburaškoj literaturi kao i na brojnim transkripcijama i obradama kompozicija različitih autora svih stilskih razdoblja čime se želi predstaviti umjetničku tamburašku literaturu, ali isto tako i prezentirati europsku klasičnu literaturu na tamburi. Ansambl karakterizira posebna zvukovna boja koja se ostvaruje preciznim muziciranjem te posebnim umjetničkim pristupom u stvaranju vlastitoga umjetničkog izričaja. Ansambl je do sada sudjelovao na nekoliko međunarodnih natjecanja na kojima je osvojio visoke i prestižne nagrade.
Na natjecanju u Španjolskoj Fiestalonia Milenio World Art Games orkestar je osvojio zlatnu plaketu, a na Međunarodnom folklornom natjecanju u Bugarskoj Grandprix natjecanja jer je ocijenjen s najviše bodova. Tijekom kratkoga djelovanja ansambl je održao mnogo koncerata među kojima valja istaknuti koncert u Samoboru, Novom Sadu, Subotici, Đakovu, Valpovu, Osijeku i Orahovici.
Voditelj je i dirigent ansambla mag. mus. Marko Sesar, umjetnički suradnik na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.